شرکت رهنگار

پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار

در دنیای امروز، کشورها و سازمان‌ها در حال رقابت در فضایی به نام اقتصاد دانایی محور هستند که در آن، دانش به عنوان مهم‌ترین منبع و یادگیری، اصلی‌ترین فرایند آن تلقی می­شود. تأکید بر نقش ابزاری فناوری، اهمیت دانش در تولید ثروت و اولویت منابع انسانی، از بارزترین ویژگی‌های این نگرش محسوب می‌شود.

در کشور ما نیز، ضرورت تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران اسلامی و حرکت پرشتاب در این مسیر، خصوصا با عنایت به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش مدیریت مبتنی بر دانش را در این عرصه بیش و پیش از هر چیز می­‌نمایاند.

از این رهگذار، شرکت پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار با بهره گیری از توان علمی و پشتوانه تجربی مشاوره در بخش­های مختلف، ضمن تحول و نوآوری در نظام مشاوره مدیریت و ارتقای کیفی پژوهش­های کاربردی، ایجاد توانایی نظریه پردازی بومی در حوزه مدیریت و اثر گذاری بر روند تصمیم سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور را هدف‌گذاری نموده و به طور رسمی، از سال ۱۳۸۹ پا به عرصه فعالیت­های مشاوره­ای نهاده است.

ماموریت

مأموریت رهنگاررا می­توان در قالب عناوین زیر خلاصه کرد:

  • اثرگذاری علمی بر روند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور
  • ارتقای سطح دانش مدیریت و سیاست‌گذاری علم و فناوری با ترویج، آموزش و انتشار نتایج کاربردی پروژه‌های انجام‌شده
  • ارتقای سطح مدیریت در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی با ارائه خدمات مشاوره‌
  • توسعه سرمایه انسانی ملی از طریق آموزش، ارائه خدمات مشاوره و مدیریت منابع انسانی
  • توسعه فرهنگ دانش‌محوری با تأکید بر لزوم تطبیق با شرایط ملی
  • تشکیل شبکه­‌ای از حلقه­‌های پژوهشی توانمند در سطوح ملی و بین المللی

واحدهای تخصصی

واحدمدیریت‌فناوری

Technology Management

واحد مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management

واحد مدیریت‌ راهبردی

Strategic Management