رشته مدیریت تکنولوژی در ایران و جهان (۲)

رشته مدیریت تکنولوژی رهنگار

پس از آنکه در بخش اول مطلب به بررسی رشته مدیریت تکنولوژی در ایران و جهان به حوزه هایی مانند ضرورت وجود این رشته در کشور، رشته مدیریت تکنولوژی در دنیا، دانشگاه های ارائه دهنده این رشته و … پرداخته شد، در بخش دوم این مطلب به بررسی جزئیات رشته مدیریت تکنولوژی در دانشگاه های کشور می پردازیم. با رهنگار همراه باشید

توانمندی های لازم برای ورود به رشته مدیریت تکنولوژی

دانشجویانی که قصد تحصیل در رشته مدیریت تکنولوژی را دارند باید دارای ویژگی های مختلفی باشند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • علاقه‌مندی به دانش روز و مباحث حوزه تکنولوژی‌های نوین
 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و حل مسائل و مشکلات مدیریتی
 • داشتن روحیه جستجوگری و کنجکاوی، به خصوص در حوزه تکنولوژی
 • داشتن روحیه مبارزه طلب برای متقاعد ساختن مدیران در استقرار تکنولوژی‌‎های جدید
 • داشتن روحیه کار جمعی و علاقه‌مند به همکاری و علاقه‌مند به یادگیری
 • توانایی تجزیه و تحلیل و درک روابط سازمان و تکنولوژی و توانایی انطباق آن‌ها
 • داشتن دید استراتژیک و تفکر سیستمی

مشاغل، صنایع و حوزه های کاری برای دانش آموختگان رشته مدیریت تکنولوژی

 • واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)
 • شرکت‌های مهندسی در حوزه خدمات فنی و مهندسی
 • پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری
 • مراکز تحقیقات و طراحی فنی و مهندسی
 • واحدهای انتقال فناوری و توسعه داخلی
 • واحدهای ارزیابی تکنولوژی
 • واحدهای ارزش‌گذاری تکنولوژی
 • شرکت‌های دانش بنیان و فن بازارها
رشته مدیریت تکنولوژی رهنگار

سر فصل‌های برنامه درسی رشته مدیریت تکنولوژی و تعداد واحدها

کل واحدها : ۳۲ واحد
دروس مشترک : ۲۰ واحد
دروس اختصاصی : ۶ واحد
پروژه ها : ۲ واحد
پایان نامه : ۴ واحد

 

واحدهای درسی مشترک تمامی گرایش‌های رشته مدیریت تکنولوژی:
 • تئوری‌های اقتصاد و سیر تحول تکنولوژی
 • تکنولوژی و توسعه
 • تئوری‌های نوآوری مدل‌ها، فرایندها و سیاست‌ها
 • پیش بینی تکنولوژی
 • ارزیابی تکنولوژی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • مدیریت تولید پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی
واحدهای درسی اختصاصی گرایش انتقال تکنولوژی:
 • حقوق مالکیت، تکنولوژی، تجارت توسعه
 • مدل‌های انتقال تکنولوژی
 • سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی 
واحدهای درسی اختصاصی گرایش نوآوری:
 • نظام ملی نوآوری- نوآوری و رشد
 • تکنولوژی های نو و محیط زیست
 • نوآوری و تغییرات تکنولوژی
واحدهای درسی اختصاصی گرایش استراتژی‌های توسعه صنعتی:
 • مزیت‌های نسبی در رابطه با اولویت‌های سرمایه گذاری
 • مدل‌های توسعه صنعتی در کشورهای صنعتی تازه صنعتی شده و در حال توسعه
 • نقش دولت‌ها در راهبری توسعه

واحدهای درسی اختصاصی گرایش سیاست‌های تحقیق و توسعه:

 • برنامه ریزی علوم تکنولوژی و آموزشی و توسعه منابع انسانی اولویت و نیازهای تحقیقاتی
 • ارتباط مرکز علمی و صنعتی
 • سازمان‌های تحقیق و توسعه و پارک تحقیقات صنعتی