مدیریت منابع انسانی

از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان‌ها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و باید ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهد بود.

برخی از خدمات شرکت پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار که در زمینه مدیریت منابع انسانی ارائه می شود به شرح زیر می باشد:

 • مدیریت منابع انسانی رهنگار

  جذب نیروی انسانی

  صرف از نظر از بزرگ یا کوچک بودن و یا تعداد نیروهای انسانی یک مجموعه، همواره یکی از دغدغه‌های همیشگی مدیریت، جستجو برای نیروی انسانی کارآمد است. مطلع بودن از شرایط بازار کار، شناسایی نیروهای کار در حوزه‌های مربوط، شناسایی موقعیت‌های شغلی خالی در سازمان و موقعیت‌ها و فرصت‌هایی که در آینده مورد نیاز خواهد بود. شناخت مسیرها و فرایندهای جستجوی نیروی کار، برگزاری مصاحبه‌های شغلی و … طی اقدامات  فرایند جذب نیروی انسانی انجام می‌شود.

 • مدیریت منابع انسانی رهنگار

  طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات

  نظام پاداش در سازمان، فقط به حقوق ماهانه افراد، اضافه کار، کارانه و برخی پاداش‌های مادی محدود نمی‌شود. محل استقرار یک فرد، وضعیت رفت و آمد، تقدیر از کارکنان، اهدای هدایا در مناسبت‌های مختلف، شرایط و ویژگی‌های تشویق یا توبیخ و به طور کلی تمام آن چیزی که یک عضو سازمان، احساس کند دیده می‌شود، زحماتش مشاهده می‌شود و نقش او در سازمان به رسمیت شناخته می‌شود باید مورد بررسی قرارگرفته و برای آن برنامه‌ریزی صورت پذیرد.

 • مدیریت منابع انسانی رهنگار

  آموزش و ارتقای دانش و مهارت کارکنان

  انجام نیازسنجی‌، گفتگوهای رسمی و غیررسمی با کارکنان، مطالعه برنامه‌های راهبردی سازمان و ارزیابی نیازهای آتی که شاید امروز از آن‌ها مطلع نباشد و یا توجه کافی به آن را ندارد، ارزیابی مهارت‌های کارکنان، شناسایی و معرفی حوزه‌های جدیدی که کارکنان با آموزش و یادگیری در آن حوزه، تبدیل به نیروهایی کارآمدتر می‌شوند. مجموعه این اقدامات طی فرایند آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان انجام می‌پذیرد.

 • null

  تدوین شاخص‌های ارزیابی و عملکردی کارکنان

  نیروهای کار یک سازمان باید اطمینان داشته باشند که فردی وجو دارد که آن‌ها را می بیند، تلاش آن‌ها را درک می‌کند، تفاوت فردی که بهتر کار می‌کند با فردی که خوب کار نمی‌کند را می‌بیند و ثبت می‌کند تا در جبران خدمات کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.

  شاخص‌هایی نظیر رضایتمندی کارکنان، رفاه، انگیزش، ایمنی در محیط کار ، شرایط مالی و راندمان، نمونه‌هایی از شاخص‌ها هستند که باید در سازمان تعریف و طبقه بندی شود و شیوه‌های اندازه گیری آن‌ها نیز تعیین گردد. همچنین این شاخص‌ها باید به صورت منظم اندازه گیری شود تا بتوان آن‌ها را به سمت سطح مطلوبتری‌ هدایت کرد.

 • مدیریت منابع انسانی رهنگار

  تجزیه و تحلیل شغل

  از طریق این فعالیت، ماهیت و ویژگی‌های هریک از مشاغل در سازمان بررسی می‌شود و اطلاعات کافی درباره آن‌ها جمع‌آوری و گزارش می‌شود. با تجزیه و تحلیل شغل، مشخص می‌شود، هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن، چه مهارت‌ها، دانش‌ها و توانایی‌هایی لازم است. فرایند تجزیه و تحلیل شغل منجر به تهیه شرح شغل، مشخصات شغل و ویژگی‎های لازم جهت احراز شغل می‎گردد.

 • مدیریت منابع انسانی رهنگار

  شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی

  هر سازمانی فرهنگ خاص خود را دارد و الگوهای رفتاری متناسب خود را نیاز دارد. تنوع فرهنگی در سازمان‌ها و شرکت‌های امروزی اجتناب ناپذیر است. شناخت و مدیریت درست فرهنگ سازمانی موجب می شود این تنوع فرهنگی شکلی مدیریت شود تا ضمن به حداقل رسیدن تعارض‌ها و تضادها، این تفاوت‌ها مفید و اثربخش‌ هم باشند. همچنین اگر تفاوت‌های فرهنگی دیده نشود و به رسمیت شناخته نشود، هر مجموعه‌ای در تعاملات با بیرون سازمان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. اگر فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی شناخته نشوند، تصمیم‌هایی گرفته خواهد شد که اجرایی نخواهند بود و برنامه ریزی‌هایی صورت میپذیرد که قبل از شروع محکوم به شکست خواهند بود. از اینرو شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی امری ضروری می‌باشد.

 • مدیریت منابع انسانی رهنگار

  مدیریت فرایند قطع همکاری و تعدیل در سازمان

   وظیفه تلخ و سخت اما پراهمیت دیگری است که در حوزه مدیریت منابع انسانی ارائه می شود. به هر حال، دیر یا زود، همکاران سازمان،‌ به دلایل مختلف مجموعه را ترک می‌کنند. بازنشستگی، مهاجرت، فوت، دیگری جستجو به دنبال شغل بهتر، اخراج و یا ممکن است سازمان به تناسب شرایط احتیاج به تعدیل نیروهای خود داشته باشد. همه این عوامل از جمله مواردی هستند که مدیریت فرایند ترک و تعدیل در سازمان را امری ضروری می نماید.