تیم همکاران شرکت پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار

تیم شرکت پیشگامان مدیریت توسعه رهنگار با بهره گیری از توان علمی و پشتوانه تجربی مشاوره در بخش‌های مختلف، ضمن تحول و نوآوری در نظام مشاوره مدیریت و ارتقای کیفی پژوهش‌های کاربردی، ایجاد توانایی نظریه پردازی بومی در حوزه مدیریت و اثر گذاری بر روند تصمیم سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور را هدف‌گذاری نموده است.

اعضای تیم همکاران رهنگار که از فارغ التحصیلان دانشگاه معتبر کشور از مجموعه رشته های مدیریت، صنایع، MBA و سایر رشته های مرتبط می‎باشند، در ساختار سازمانی زیر معرفی شده است.